Descriere
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
Facultatea de Automatică si Calculatoare
Departamentul de Calculatoare
Specializarea C4: Sisteme de Programe de Aplicaţii

Asistent: ing. Andrei ROŞU-COJOCARU
Email: aii2012@andreirosucojocaru.ro


In cadrul laboratorului aferent disciplinei Aplicatii Integrate pentru Intreprinderi vom studia unele tehnologii puse la dispozitie de limbajul de programare Java pentru implementarea unui sistem ERP.

Principalele teme abordate in cadrul acestui laborator vor fi:

 • Gestiunea Datelor
  • Baze de Date (MySQL)
  • Depozite de Date (Oracle 11g Warehouse Builder)
 • Accesul la Date: JDBC (Java DataBase Connectivity)
 • Apeluri la Distanta
  • Remote Method Invocation
  • Common Object Request Broker Architecture
  • servicii Web (JAX-WS)
 • Comunicatii Asincrone
  • socketi TCP
  • Java Messaging System
 • Securitate
 • Prezentarea Datelor
  • JavaFX
  • Java Servlets
  • Java Server Pages