Tematica Laboratoarelor

In fiecare saptamana, cu o seara inainte de desfasurarea laboratorului, va fi publicata pe site tematica din cadrul laboratorului.Laborator

Data

Tematica

Resurse

Introducere

Laborator 01

08.10.2012

11.10.2012

Introducere in aplicatii de tip ERP

Functionalitate, Implementari Generice, Structura, Exemple.

Laborator 01

Gestiunea Datelor

Laborator 02

15.10.2012

18.10.2012

Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL

Recapitulare

 • Functionalitate
  • Sisteme de Baze de Date
  • Sisteme de Gestiune pentru Baze de Date
 • Forme normale
 • Operatii pe tabele in baze de date

Proiectarea bazelor de date
Tipuri de Date in MySQL
Instructiuni MySQL
Proceduri si Functii Stocate MySQL

Laborator 02
Rezolvari

Laborator 10

07.01.2013

10.01.2013

Dezvoltarea depozitelor de date folosind Oracle Warehouse Builder 11g

 • Ce este un depozit de date ? Definiţii şi caracteristici generale
 • Arhitectura depozitelor de date
 • Clasificarea depozitelor de date
 • Modelul multidimensional şi maparea lui
  în proiectarea unui depozit de date
 • Operaţii într-un depozit de date
 • Principii de proiectare a unui depozit de date
 • Studiu de Caz: proiectarea unui depozit de date
  folosind Oracle Warehouse Builder 11g

Laborator 10
Script SQL
Schema BD
Schema DD

Accesul la Date

Laborator 03

22.10.2012

25.10.2012

Gestiunea informatiilor dintr-o baza de date MySQL prin JDBC

 • Notiunea de "driver" pentru un SGBD
 • Configurare Connector/J
 • Arhitectura JDBC
 • Conectarea la sistemul de gestiune pentru baze de date
 • Interogarea bazei de date conform specificatiei JDBC
 • Utilizarea interogarilor parametrizate

Laborator 03
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans

Prezentarea Datelor

Laborator 04

05.11.2012

08.11.2012

Dezvoltarea unei interfete grafice cu utilizatorul folosind JavaFX

 • Ce este JavaFX ?
 • Arhitectura JavaFX
 • Structura unei aplicatii JavaFX
 • Construirea de interfete grafice cu ajutorul controalelor JavaFX
 • Tratarea evenimentelor asociate controalelor JavaFX
 • Utilizarea FXML in JavaFX
 • SceneBuilder: dezvoltarea de interfete grafice JavaFX in mod vizual

Laborator 04
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans

Laborator 08

10.12.2012

13.12.2012

Realizarea de aplicatii web folosind Java Servlets

 • Ce este un Java Servlet ?
 • Integrarea Java Servlets cu Apache Tomcat
 • Ciclul de viata al unui Java Servlet
 • Interfatarea Java Servlets cu sistemul de gestiune pentru baze de date
 • Tratarea evenimentelor asociate controalelor JavaFX
 • Mecanisme pentru gestiunea transferului de date in Java Servlets

Laborator 08
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Proiect NoIDE

Laborator 09

17.12.2012

20.12.2012

Realizarea de aplicatii web folosind Java Server Pages

 • Ce este tehnologia Java Server Pages ?
 • Integrarea Java Server Pages cu Apache Tomcat
 • Ciclul de viata al unei pagini JSP
 • Structura unei pagini JSP

Laborator 09
Script MySQL
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans
Proiect NoIDE

Apeluri la Distanta

Laborator 05

12.11.2012

15.11.2012

Dezvoltarea unei aplicatii distribuite folosind mecanismul RMI

 • Ce este RMI ?
 • Arhitectura mecanismului RMI
 • Notiunea de obiect/clasa serializabila
 • Clase si Obiecte "la distanta"
 • Dezvoltarea serverului RMI
 • Dezvoltarea clientului RMI

Laborator 05
arhiva jar
surse comune
script-uri
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans

Laborator 06

26.11.2012

29.11.2012

Dezvoltarea unei aplicatii distribuite folosind tehnologia CORBA

 • CORBA in contextul aplicatiilor distribuite
 • Arhitectura CORBA
 • Specificatii IDL
 • Etapele dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind CORBA
 • Studiu de Caz: Comparatie intre modelele de programare CORBA

Laborator 06
interfata
script-uri
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans

Laborator 07

03.12.2012

06.12.2012

Dezvoltarea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS

 • Ce este un serviciu web ?
  Tipuri de servicii web si implementarea lor in Java
 • Ce este JAX-WS ?
 • Proiectarea unui serviciu web
 • Utilizarea JAXB pentru conversia claselor Java în scheme XML
 • Interogarea unui serviciu web prin intermediul unui client
  si folosind un server de aplicatii

Laborator 07
Proiect Eclipse
Proiect NetBeans