Regulament

Regulamentul de desfasurare a activitatii pe parcursul semestrului la disciplina Aplicatii Integrate pentru Intreprinderi poate fi consultat aici.

Notare

Activitatea pe parcursul semestrului conteaza 50 de puncte din cele 100 ale disciplinei Aplicaţii integrate pentru întreprinderi.
Pentru a putea susţine examenul scris în sesiunea de iarnă, trebuie acumulate minim 25 de puncte pe parcursul semestrului. NU vor exista activităţi pentru recuperarea acestui punctaj în semestrul de primăvară 2013, astfel ca studenţii care nu vor promova laboratorul vor trebui să refacă disciplina în anul universitar următor.
Punctele sunt repartizate astfel:

teme de casă

activitate de laborator

T1

T2

T3

10

15

10

15


 • teme de casă = 40 de puncte
  • sistem ERP pentru gestiunea activităţii dintr-o farmacie
  • tema 1 = 15 puncte
   • aplicaţie ERP cu interfaţă grafică şi interacţiune cu baze de date
   • implementare RBAC (role-based access control)
   • modulele de gestiune a resurselor umane (HRM), financiar-contabil
   • timp de lucru = 4 săptămâni (deadline săptămâna 8)
  • tema 2 = 10 puncte
   • distribuirea pe componente a aplicaţiei ERP folosind (la alegere)
    • RMI (Remote Method Invocation)
    • CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
    • JAX-WS (Java Api for XML – Web Services)
   • modulul de aprovizionare (SCM)
   • timp de lucru = 2 săptămâni (deadline săptămâna 10)
  • tema 3 = 15 puncte
   • portarea pe web a aplicaţiei ERP folosind (la alegere)
    • Java Servlets
    • Java Server Pages
   • modulul de desfacere a produselor (CRM)
   • timp de lucru = 4 săptămâni (deadline săptămâna 14)
  • la fiecare temă se vor acorda bonusuri pentru predare în avans sau implementarea unor funcţionalităţi suplimentare
  • temele de casă trebuie prezentate în cadrul laboratorului
  • este posibilă întârzierea temelor cu maxim 12 zile, o zi de întârziere fiind penalizată cu 0,25 p. (o tema se penalizeaza cu maxim 3 p.); după acest termen, tema nu se mai punctează
  • temele au un caracter incremental; în dezvoltarea unei teme veţi reutiliza cod de la temele anterioare;
  • limbajul de programare pentru implementarea temelor de casa va fi Java 7, iar ca sistem de gestiune pentru baze de date se va folosi MySQL; NU se acceptă utilizarea altor tehnologii echivalente
  • temele vor fi încărcate prin intermediul platformei cs.curs.pub.ro
  • frauda academică (teme / laboratoare copiate) se pedepseşte cu anularea punctajului aferent activităţii pe parcursul semestrului şi refacerea disciplinei în anul universitar următor
 • activitate în cadrul laboratorului = 10 puncte
  • fiecare laborator se notează de la 0 la 10
  • există posibilitatea obţinerii de bonusuri la fiecare laborator (max. 12 p.)
  • vor exista 2 tipuri de activităţi
   • rezolvarea unor sarcini legate de noţiunile predate în cadrul orei; codul sursă va fi trimis prin poştă electronică până la terminarea laboratorului
   • prezentarea temelor de casă
  • punctajul se va calcula după formula ∑(k=1,10)Pk/10 unde Pk reprezintă nota primită în cadrul laboratorului k, k=(1,10).
  • prezenţa la orele de laborator NU este obligatorie; aplicaţiile propuse spre rezolvare pot fi trimise prin poşta electronică, depunctarea fiind de 3 p. / 10
   • nu se permite lucrul în echipă în această situaţie
   • termenul limită până la care se pot trimite rezolvările este de 7 zile de la data laboratorului, ora 23:59
   • preluarea codului sursă de la alţi colegi se penalizează cu refacerea disciplinei de învăţământ în anul universitar următor
 • bonusurile de la temele de casă şi de la activitatea de laborator se cumulează;
 • punctajul final se trunchează la 50 de puncte.
Organizare

Fiecare laborator va avea un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză.
Adresarea între cadrul didactic şi studenţi va fi la persoana a II-a singular.
Ideal, fiecare laborator va începe la „şi 15” pentru ca impactul asupra întârziaţilor să nu fie foarte mare.
În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta succint noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi necesare pentru rezolvarea temelor de casă.
În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu subiectul prezentat sau se va lucra la tema de casă curentă (în cazul în care toate tehnologiile utilizate în cadrul temelor de casă au fost prezentate deja). Tot în acest interval, studenţii pot prezenta temele de casă rezolvate.
Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale, datorită numărului insuficient de calculatoare din sala, dotării lor necorespunzătoare cât şi pentru a evita situaţiile în care lucrând la tema de casă şi uitând să o ştergeţi să fiţi acuzat că aţi copiat-o.
De asemenea, puteţi lucra şi pe maşinile virtuale (Windows 7 Professional sau Oracle Enterprise Linux 6) – compatibile cu VMWare Workstation 8.0 – care au instalate toate programele necesare pentru rezolvarea activităţilor de laborator sau a temelor de casă. Spaţiul necesar pe hark disk este de ~25 GB, recomandându-se rularea lor pe sisteme cu cel puţin 4 GB RAM, întrucât sistemele de operare au nevoie de 2 GB pentru a putea rula optim.